2012:The Semantic group

From TheCamp
Jump to navigationJump to search

Programgruppen (TSG)

Programgruppen består af:

 • Kristen Nielsen (KrN)
 • Jesper Rønnekilde (JR)
 • Jette Derriche (JDe)
 • Poul-Erik Thamdrup (PET)
 • Martin Kjeldsen (MK)
 • Preben Guldberg (PG)
 • Henrik Lund Kramshøj (HLK)
 • Asbjørn Sloth Tønnesen (AST)
 • Svenne Krap (SK)
 • Louis Tim Larsen (LTL)
 • Alexander Færøy (AHF)
 • Peter Tersløv Forsberg (PTRF)

Referater pgm2011

2011 siden