TheCampForeningen

From TheCamp
Jump to navigationJump to search

2011-05-13 blev foreningen TheCamp.dk - "7 Open Source Days" stiftet.

Vedtægter

Vedtægter

Bestyrelsen

Efter generalforsamling 20150516 består foreningens bestyrelse af følgende personer:

  • Formand: Jette Derriche
  • Kasserer: Kristen Nielsen
  • Bestyrelsesmedlem: Jesper Rønnekilde Olsen
  • Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Thamdrup
  • Bestyrelsesmedlem: Dennis Andersen
  • Suppleant: Louis Tim Larsen
  • Suppleant: Kim Dam Petersen.


Foreningens konto

Penge for deltagelse i gensynsweekender og BMS kan indbetales på foreningens konto med <dit navn> og <emne>:

  • Lejrkonnto: 6186 0006886752
  • BMS: 9333 0008791260

Referater

Referater (både bestyrelsesreferater og generalforsamlingsreferater).